Prijavni obrazac

 • Troškove smještaja te prateće sadržaje skupa snose organizatori: Udruga građevinskih fakulteta i Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

  Trošak je osiguran za slijedeći broj izlagača:
  - Građevinski fakultet u Zagrebu: 8 izlagača
  - Građevinski fakultet u Osijeku: 6 izlagača
  - Građevinski fakultet u Rijeci: 6 izlagača
  - Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu: 6 izlagača
  - Građevinski fakultet u Mostaru: 6 izlagača

 

Verification